Příběh naší společnosti

Když jsem se v roce 2003 rozhodla odejít z manažerské pozice v nadnárodní korporátní společnosti a vydala jsem se na cestu podnikatelskou, byl to krok do neznáma, plný obav, ale také očekávání

Těšila jsem se na to, že si začnu plnit svoje sny, protože přece podnikání znamená úspěch, peníze, velké bohatství a mnoho zajímavých výzev a projektů. Ovšem po odhození růžových brýlí počátečních úspěchů, jsem zjistila, že opak je pravdou. 

Chtěla jsem to vzdát, ale protože tato životní filozofie mi prostě chybí, šla jsem dál a usilovně jsem pracovala na vlastním osobním rozvoji, abych pochopila, co mi na začátku mého skoku do neznáma zůstalo utajeno. 

A sice, že člověk musí mít stále pokoru k tomu, co dělá, radost ze života, věřit v sebe sama a vlastní myšlence, která se zhmotní v činy. A především si udržet pozitivní mysl, která je základem úspěchu, spokojenosti a harmonie života profesního i osobního. 

Od toho osudného roku 2003 se v mém životě stalo mnoho dobrého, ale také toho méně pěkného. Nastalo několik vzestupů a pádů, což považuji, viděno dnešní optikou, za stěžejní pro můj současný život jako celek. 

Pochopila jsem, že pro tolik potřebnou změnu je nutné především:

  • Začít poznávat sám sebe
  • Stále na sobě pracovat a učit se od těch nejlepších
  • A hlavně se přestat bát a jít do akce

Výsledkem této usilovné práce je spojení velmi zajímavých osobností, s otevřenou myslí, srdcem, lidským přístupem a odbornou zdatností, kteří dohromady tvoří kompaktní celek tyrkysové společnosti Kompetenz People. 

Pochopila jsem, že ve dvou a více se to lépe táhne, a že je vážně, vážně fajn mít s kým sdílet úspěch, štěstí a bohatství :-).

Proč spolupracovat s KP

Ve společnosti Kompetenz People uznáváme několik podstatných hodnot, které jsou nám vlastní a přináší tolik potřebný pocit z dobře odvedené práce:

Duše - myšlení - dělání

Naše svatá trojice, která přináší to nejzralejší ovoce. Duše je zdrojem života, pozitivní a zdravé myšlení je základ úspěchu a dělání je akce, která je nezbytná k dosažení kýženého cíle.

Spolu - práce

Známe své potenciály, které dále sami rozvíjíme, a také slabá místa, která rozvíjí naši spolu - pracovníci. Spolu - práce je hybatelem a jedinou cestou k růstu.

Profesionalita

Profesionální přístup v každém okamžiku našeho pracovního života a odbornost nás všech, kterou dále sami rozvíjíme tak, abychom udrželi tempo s rychle rostoucími nároky našich zákazníků.

S čím vším vám rádi pomůžeme

Věnujeme se všemu, co se týká personalistiky. Obrací se na nás jednotlivci, kteří chtějí získat práci přesně pro ně. Též se na nás obrací firmy, které hledají kvalitní zaměstnance. Společnostem pomáháme operativně a rychle zajistit odborníky jen na dobu probíhajícího projektu (Interim management). Ve firmách dále spolupracujeme s oddělením pro lidské zdroje na jejich profesním vzdělávání a rozvoji. Podívejte se na naše služby a pokud chcete spolupracovat s profesionály na personalistiku, stačí nás kontaktovat.