Zuzka Reiserová

Zuzana Reiserová - majitelka a jednatelka společnosti

Zuzka Reiserová se zabývá personálním poradenstvím a vzděláváním dospělých. Začátek její profesní kariéry v HR oblasti a personálního poradenství se datuje do roku 1997.

Pracovala také v nadnárodních společnostech převážně automobilového průmyslu na pozicích HR Generalisty a HR manažerky (Grupo Antolin Bohemi, Knorr-Bremse, Schwann Cosmetics).

Má bohaté zkušenosti a znalosti jak všech procesů Human Resources Managementu, včetně řízení a realizace vzdělávacích aktivit, tak také personálního poradenství.

Má profesní zkušenosti jak s rozjezdem všech procesů personálního řízení v několika projektech „ na zelené louce“ v ČR  , tak i v rámci  „rekonstrukce“ personálního oddělení.  

Dále je zkušeným odborníkem v oblasti nastavení personální  strategie, recruitmentu, oblasti odměňování, zaměstnaneckých benefitů, vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, kariérového plánování.

Vystudovala Pedagogickou fakultu na Technické univerzitě v Liberci a je absolventkou studijních seminářů "Personální manažer" a online marketingu. 

Hovoří česky, německy, španělsky a anglicky.