Jana Andresová

Jana Andresová - Senior konzultantka

Jana Andresová se v personálním poradenství pohybuje od roku 2012. Před vstupem do personální oblasti pracovala ve výrobních závodech na pozicích Qality managera, Technologa, R&D a Line Leadera. Má profesní zkušenosti s návrhy nových výrobků dle požadavků obchodního oddělení, marketingu, legislativy a technologických možností výrobní společnosti. Aktivně připravovala a účastnila se interních a externích auditů kvality (jak recertifikačních, tak i zákaznických). Své bohaté profesní zkušenosti s aplikací ISO směrnic ve výrobních společnostech a odborné znalosti v technických oborech velmi úspěšně aplikuje v projektech personálního poradenství zaměřené právě na technické obory.

Vystudovala Českou zemědělskou univerzitu v Praze, kde se zaměřila na Zootechniku, výživu a dietetiku zvířat.

Hovoří česky a anglicky